Course
1. Vision, kompassriktning och intentioner (LU-01)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
1. Vision, kompassriktning och intentioner (LU-01)
För att lägga tid, energi och fokus på rätt saker är det viktigt med en kompassriktning så du styr i önskad riktning och når den framgång du vill nå, där du vill nå den. Utan en riktning kan man känna sig vilse, inte känna att...
2. Meningsfulla mål (LU-02)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
2. Meningsfulla mål (LU-02)
Att sätta tydliga motiverande mål kopplade till kompassriktning och intentioner får saker och ting att hänga ihop. Bra mål kan ge energi, motivation och underlätta beslut och vägval. Men mål kan vara lite svåra att sätta. Vilka mål...
3. Skapa goda vanor och rutiner (LU-03)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
3. Skapa goda vanor och rutiner (LU-03)
De rutiner och vanor vi skapar kan ibland vara ett större värde än att nå själva målet. Om vi inte skulle lyckas nå själva målet har vi ändå lärt oss mycket på vägen, vi har fått lärdomar och vanor att använda senare i livet, på...
4. Bygga självförtroende (LU-04)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
4. Bygga självförtroende (LU-04)
För att våga satsa, följa sina drömmar, vara den du vill vara, sätta modiga mål och hantera olika situationer, behövs tillit till själv, sina styrkor och sina förmågor. En viktig framgångsfaktor är förmågan att få saker och ting...
5. Hantera hinder, motgångar och rädslor (LU-05)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
5. Hantera hinder, motgångar och rädslor (LU-05)
En förändring kan göra att man hamnar utanför sin komfortzon. Där är det lite mer obekvämt att vara och man möter nya hinder och kanske rädslor och oro. Några hinder kommer utifrån, andra har att göra med ens egna tankar och...
6. Göra en handlingsplan – tips för att få saker och ting att hända (LU-06)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
6. Göra en handlingsplan – tips för att få saker och ting att hända (LU-06)
Att vara upptagen eller effektiv – det är två olika saker. Vara upptagen är sällan svårt. Men det kan bli mycket surr och lite honung. Effektiv handlar om att göra rätt saker och planera tiden efter det. Med en handlingsplan ökar...
7. Positiva beteenden och påverkan (LU-07)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
7. Positiva beteenden och påverkan (LU-07)
Genom ditt sätt, din attityd, din energi, dina beteenden påverkar du. När du kan styra över det, bestämma vem du vill vara och uppfattas som, då bygger du relationer och förtroende enklare. Du kommer med energi och får andra att trivas...
8. Samtalsfärdigheter som gör skillnad (LU-08)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
8. Samtalsfärdigheter som gör skillnad (LU-08)
Goda samtalsfärdigheter gör det lättare för oss att förstå andra och lättare för andra att förstå oss. Vi blir tydligare, undviker missförstånd och kan få hjälp med det vi behöver för att nå önskad framgång. Vi kan också ge...
9. Misstag smarta människor gör (LU-09)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
9. Misstag smarta människor gör (LU-09)
Du når inte min nästa önskade nivå eller framgång om du råkar hindra dig själv eller saboterar för dig själv på olika sätt. Det kan vara misstag som du kanske tycker att du borde känt till och kunnat hanterat eller undvika i förväg....
10. Använda talanger och styrkor på bästa sätt (LU-10)
Prenumerera (299.00 kr)
Karriär & Ledarskap
/
Ledarskapsutveckling
10. Använda talanger och styrkor på bästa sätt (LU-10)
När vi använder våra främsta talanger och styrkor i jobb och vardagen ökar vårt engagemang och vår livskvalitet. Vi gör bättre jobb, har bättre interaktioner med kollegor och kunder och är mer motiverade. Att ha ett arbete där man...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.