Home / Course catalog / Alla kapitel - 1 år / 8. Samtalsfärdigheter som gör skillnad (LU-08)

Karriär & Ledarskap → Ledarskapsutveckling

8. Samtalsfärdigheter som gör skillnad (LU-08)


Description
Goda samtalsfärdigheter gör det lättare för oss att förstå andra och lättare för andra att förstå oss. Vi blir tydligare, undviker missförstånd och kan få hjälp med det vi behöver för att nå önskad framgång. Vi kan också ge feedback utan att framkalla aggressivitet eller andra oönskade reaktioner. Vi kan ta emot kritik utan att förstöra med egna reaktiva beteenden. Vi bli en bättre partner både hemma och i jobbet.

Ett annat område att behärska är att vara tydlig med egna gränser och säga nej när det är befogat. Annars är risken att man kan man bli utnyttjad och göra sådant man inte vill eller kan och då bli besviken på sig själv.

I avsnittet får du bl.a veta vilka det viktigaste färdigheterna är, hur du ger feedback och tar emot kritik på ett konstruktivt sätt, sätter gränser och lyssnar aktivt.

Kurstid cirka: 45 min

Content
 • Introduktion
 • Text 1. Intro.pdf
 • 8. Samtalsfärdigheter som gör skillnad
 • 8.1 Samtalsfärdigheter
 • 8.2 Olika samtalsfärdigheter
 • 8.3 Samtalsfärdigheter - feedback
 • 8.4 Samtalsfärdigheter - gränser
 • 8.5 Övning Lyssnartest
 • 8.6 Exempel på kraftfulla coachande frågor
 • 8.7 Feedback-mall
 • 8.8 Avsnittet som text - Samtalsfärdigheter
 • 8.9 Summering samtalsfärdigheter
Completion rules
 • All units must be completed